Nutriční péčí proti podvýživě

Protože správná strava je důležitá i v každém věku a zejména v nemoci.

Co je to Malnutrice

O společnosti

Obecně prospěšná společnost Nutriční péče byla založena za účelem zvyšování povědomí o podvýživě často (malnutrici) spojenou s onemocněním nebo stářím a povědomí o správné nutriční péči všech skupin obyvatelstva.

Malnutrice *

Vznik Nutriční péče, o.p.s.

Za vznikem Nutriční péče, o.p.s. stojí skupina lidí, kteří se roky pohybují v oblasti nutriční péče, dennodenně řeší otázky nutriční výživy a cítí, že se této oblasti pořád nevěnuje dostatečný prostor. Díky svým dlouholetým zkušenostem by rádi nabídli pomoc všem, kteří o to stojí a hledají odpovědi.

Smyslem nutriční péče je...

Smyslem a náplní společnosti Nutriční péče je mimo jiné organizovat vzdělávací aktivity pro širokou i odbornou veřejnost formou přednášek, seminářů, symposií či kurzů.

Malnutrice Co je Malnutrice

Malnutrice (podvýživa) je stav, kdy má jedinec nedostatek živin nutných pro funkci organismu. Může se jednat o nedostatek základních živin (cukry, tuky, bílkoviny) nebo o nedostatek některých dalších částí potravy (například vitaminů, stopových prvků, nepostradatelných mastných kyselin apod.). Obvykle malnutrice souvisí s onemocněním.

Co je to Malnutrice
Malnutrice *

Orgány společnosti

*

Statutární orgán

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem

Ředitelka společnosti Mgr. Monika Ihnatková

*

Správní rada

Správní rada je tříčlenná. Členy správní rady jsou Mgr. Tamara Starnovská a Ing. Kristyna Sabáčková, MBA.Předsedou správní rady je Ing. Jan Smitka, MBA.

Předsedou správní rady je Ing. Jan Smitka

*

Dozorčí rada

Dozorčí rada je tříčlenná. Členy dozorčí rady jsou Mgr. Kateřina Tumpachová a Mgr. Lenka Černá. Předsedkyní dozorčí rady je Ing. Jarmila Šimková.

Předsedkyní dozorčí rady je Ing. Jarmila Šimková

Aktuality

Tisková konference na téma: Výživa seniorů

Dne 10.11. 2017 jsme se účastnili tiskové konference na které byly prezentovány výsledky průzkumu výživy seniorů. Na prezentaci těchto výsledků navázala doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D s informacemi o důsledcích špatných stravovacích návyků seniorů. Tisková konference byla pořádána ve spolupráci společností Nutricia Advanced Medical Nutrition, Nutriční péče, o.p.s. a nadací Taťány Kuchařové Krása pomoci.