Co je Malnutrice * *

Co je Malnutrice

Malnutrice (podvýživa) je stav, kdy má jedinec nedostatek živin nutných pro funkci organismu.

Může se jednat o nedostatek základních živin (cukry, tuky, bílkoviny) nebo o nedostatek některých dalších částí potravy (například vitaminů, stopových prvků, nepostradatelných mastných kyselin apod.). Obvykle malnutrice souvisí s onemocněním.

K malnutrici může dojít z několika příčin:

 • snížená chuť k jídlu, člověk jí méně než obvykle
 • porucha trávení a vstřebávání živin
 • jiná strava v nemocnicích, na kterou nejsou pacienti zvyklí
 • bolest
 • infekční onemocnění
 • stres v důsledku onemocnění
 • některé choroby zvyšují potřebu energie a živin

Podvýživa není přitom žádným ojedinělým jevem. V nemocnicích se v ohrožení malnutricí nachází dokonce jedna třetina až jedna polovina pacientů. Nejrizikovější jsou v tomto ohledu senioři a malé děti. Ve vysokém riziku se nacházejí chronicky nemocní (např. pacienti s onemocněním dýchacích cest, s idiopatickými střevními záněty, nemocní po cévní mozkové příhodě, nemocní v kritickém stavu a pacienti s nádorovým onemocněním) a tzv. polymorbidní pacienti (polymorbidní = s více různými onemocněními, nejčastěji senioři).

Příčiny podvýživy

Příčiny podvýživy

Příčin podvýživy je celá řada. Obecně lze za nejčastější příčiny považovat stavy, kdy je buď snížený příjem, nebo zvýšena potřeba živin, případně jde o kombinaci obou faktorů.

Nedostatečný příjem energie a bílkovin
(nízký příjem potravy)

Snížený příjem potravy (a tedy i energie) se velmi často vyskytuje například u většiny chronických nemocí doprovázených nechutenstvím a také u nádorových onemocnění. Podvýživa není vzácností u starších lidí, u kterých je chuť k jídlu také snížená, navíc je pro seniory mnohdy obtížné obstarat si plnohodnotnou stravu.

Nedostatek bílkovin

K této formě podvýživy může dojít například po velkých operacích a úrazech, u chronických ran, popálenin, při těžkých zánětech obecně a u chronicky nemocných seniorů. Pro tento typ podvýživy je typická ztráta svalové hmoty, přičemž pacient nemusí být vůbec hubený. Také se vyskytuje celková slabost, ochablost svalů rukou a nohou, proto mají tito pacienti problémy udržet se na nohou a jejich stisk ruky je velmi chabý. Bohužel dochází i ke zhoršení funkce srdečního svalu a dýchacích svalů, takže je pacient více ohrožen vznikem zánětu plic.

Poruchy trávení

Příčinou podvýživy může být i porucha trávení, která nastává např. u nemocí slinivky břišní, při nichž je snížená tvorba trávicích enzymů, a stavů po operaci žaludku nebo porucha vstřebávání, kdy je narušena schopnost střev vstřebávat důležité živiny, jako je tomu např. u syndromu krátkého střeva, při přítomnosti píštělí nebo u Crohnovy nemoci.

Malnutrice Důsledky podvýživy

Podvýživa může mít pro člověka mnoho negativních důsledků:

 • ztráta fyzické a psychické síly a odolnosti
 • únava, zhoršení nemoci, zhoršená kvalita života
 • prodloužení doby pobytu v nemocnici
 • horší a delší průběh uzdravování nemocného
 • různé komplikace a onemocnění, kterým by bylo možno se díky dobré kondici a při lepším stavu výživy vyhnout
 • zvýšení rizika úmrtí pacienta
Důsledky podvýživy *