Kontakt * *

Nutriční péče o.p.s.

V Parku 2294/2
148 00 Praha 4-Chodov
Mgr. Marek Křibík, DiS. ředitel
tel.: 774 53 65 65
email: reditel@nutripece.cz

Orgány společnosti

*

Statutární orgán

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem

Ředitel společnosti Mgr. Marek Křibík, DiS.

*

Správní rada

Správní rada je tříčlenná. Členy správní rady jsou PhDr. Tamara Starnovská a PhDr. Petr Kopáček. Předsedou správní rady je Ing. Jan Smitka, MBA.

Předsedou správní rady je Ing. Jan Smitka

*

Dozorčí rada

Dozorčí rada je tříčlenná. Členy dozorčí rady jsou Mgr. Marek Tomečka, PhD. a Martin Pokorný. Předsedkyní dozorčí rady je Mgr. Lenka Černá.

Předsedkyní dozorčí rady je Mgr. Lenka Černá